به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند مراسم بزرگداشت روز دانشجو شنبه مورخ 16 آذر ماه راس ساعت 10صبح در محل سالن جلسات دانشگاه با برنامه های متنوع تئاتر و گروه سرود شهرستان برگزار می گردد.

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند مراسم بزرگداشت روز دانشجو شنبه مورخ 16 آذر ماه راس ساعت 10صبح در محل سالن جلسات دانشگاه  با برنامه های متنوع تئاتر و گروه سرود شهرستان برگزار می گردد.دانشجویان متقاضی جهت شرکت در مسابقات شطرنج دارت و طناب کشی به امور دانشجویی مراجعه نمایند به افراد برتر جوائز نفیسی اهداء میگردد