وعده دیدار ما روز جمعه 10 خرداد ماه راس ساعت 11/30جهت شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس

از کلیه اساتید ،پرسنل و دانشجویان گرامی دعوت به عمل می آورد جهت شرکت  در مراسم روز جهانی قدس روز جمعه 10خرداد ماه راس ساعت 11/30 در محل میدان سپاه حضور بهم رسانید.